Like our social media channels
tillbaka till urval

Influencer- och strategilösningar

Tinder Collective

Över hälften av Tinder-användare världen över är mellan 18-24 år och tillhör därav Generation Z, som framförallt kännetecknas av sin individualitet och starka åsikter. Men hur går man tillväga för att få en sådan publik att exaltera sig över socialt relevanta ämnen på en plattform som hittills varit känd för snabba hookups?

Samarbete med

Idén

Vi uppmanade sex starka och unga kvinnliga influencers att bilda Tinder Collective. De förkroppsligar den digitala generationen, ger den en röst och representerar den unga målgruppens åsikter. Oavsett om man diskuterar självkärlek, acceptans, inkludering eller HBTQI+ gemenskapens intressen - är de sex kvinnorna språkrören för Tinder-communityt. Som experter använder de Instagram för att föra diskussioner och konversationer om ämnen som rör unga människor under en sexmånadersperiod. Valet av influencers att fronta kampanjen för Tinder Collective kunde inte ha varit bättre; ”attityd före räckvidd” var vårt motto under valet av kampanjambassadörer.

Resultatet

Lanserandet av Tinder-kollektivet medförde en stor mediebevakning. Vidare mottog kampanjen positiv feedback från samhället gällande dess huvudsakliga syfte att belysa en diskurs som berör socialt relevanta ämnen. Ämnen som  förvrängda skönhetsideal, diskriminering eller klagomål inom HBTQI+-gemenskapen. Fram till december 2020 uppmuntrade Tinder Collective till kollektiva utbyten inom sina communitys; att inte bara acceptera det som gör varje enskild individ unik, utan att också fira det och varandras egenheter.

Det finns mer att upptäcka

Urval av våra projekt