Like our social media channels

Privacyverklaring
Informatie op grond van Art. 12 tot en met 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Status: October 2021

Omdat we het belangrijk vinden dat we naar jou toe transparant zijn willen we je graag nader informeren over hoe we omgaan met gegevensbescherming. Hieronder kan je terugvinden welke gegevens we van je verwerken, en hoe en waarom we dat doen zoals we het doen. Ook hebben we hier alle relevante verplichte informatie voor jou samengebracht die we volgens de AVG moeten verstrekken.

1. Waarvoor (voor welke doelen) gebruiken we je persoonsgegevens?

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de inhoud van onze website verwerken wij persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld je e-mailadres) voor een aantal diensten. Waarvoor wij je gegevens precies gebruiken hangt af van welke van onze diensten je gebruikt en hoe je dat doet.

Het kan ook zijn dat we je persoonsgegevens voor een aantal doelen tegelijk gebruiken, bijvoorbeeld de webgegevens voor de technische verstrekking van de website en de inloggegevens wanneer je ergens op de website inlogt.

Hieronder vind je een lijst van de doelen waarvoor we je persoonsgegevens op deze website verwerken, welke specifieke gegevens dat zijn (onderdeel 2) en welke rechten je hebt als betrokkene (onderdeel 4).

a. Technische verstrekking van onze website

We gebruiken de bij onderdeel 2a beschreven gegevens over ieder gebruik van content op onze website voor het foutloos laten werken van de website en in het bijzonder voor het tonen van content, talen, video's, afbeeldingen en functies zoals een winkelwagen. Deze gegevens zijn nodig om onze pagina in je browser te kunnen tonen.

Het doel van het verwerken van technisch vereiste gegevens omvat daarnaast beveiligingsanalyses en bescherming tegen aanvallen door middel van statistische analyses, om analyses uit te kunnen voeren en technische storingen te kunnen verhelpen, onszelf te verdedigen tegen aanvallen, hacks of fraude of pogingen daartoe, en het optimaliseren van het functioneren van de website (bijv. de laadtijden op mobiele apparaten of voor langzame internetverbindingen). Deze gegevens worden na 90 dagen verwijderd.

Je gegevens worden voor dit doel verwerkt op grond van ons gerechtvaardigde belang bij een foutloze werking van onze website als omschreven in Art. 6(1) f) AVG. Je hebt het wettelijk recht om bezwaar hiertegen te maken in overeenstemming met Art. 21 AVG; om dit recht te kunnen uitoefenen moet je wel een doorslaggevend belang hierbij hebben. De gebruikte gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere gegevens.

b. Nieuwsbrief

Op onze website kun je je abonneren op gratis nieuwsbrieven over diverse interessante onderwerpen. Hiervoor kunnen de inloggegevens eerst gebruikt worden als onderdeel van een dubbele opt-in procedure voor het verifiëren van het e-mailadres en als dit succesvol is, voor het mailen van de nieuwsbrief. De enige input die hiervoor nodig is, is je e-mailadres.

Deze nieuwsbrieven worden gestuurd op basis van je opdracht en de toestemming die je hebt gegeven voor het verwerken van je gegevens in overeenstemming met Art. 6(1) a) AVG. Je kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken en op deze manier stoppen met het ontvangen van deze nieuwsbrieven.

Je gegevens blijven bewaard totdat je je uitschrijft of je afmeldt voor de nieuwsbrief. We bewaren je gegevens gedurende een periode van zes maanden na dit moment om, indien van toepassing, informatie te kunnen verstrekken naar aanleiding van vragen van jou. We kunnen op grond van handels-, belasting- of andere wetgeving verplicht zijn om enige of alle hierboven genoemde gegevens gedurende een in dergelijke wetten vermelde langere periode te bewaren.

c. Contact

Op onze website bestaat de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een e-mailadres en het telefoonnummer dat je in de juridische informatie kunt vinden. Als je ervoor kiest om gebruik te maken van deze optie, dan zullen de door jou verstrekte gegevens, in het bijzonder het e-mailadres van de afzender en het telefoonnummer, samen met jouw vraag naar ons toegezonden worden. Afhankelijk van je vraag (bijvoorbeeld vragen over enquêtes of voor het uitoefenen van je rechten als betrokkene, zoals het recht om informatie te ontvangen) zullen je contactgegevens verder verwerkt worden (met behulp van dienstverleners). Als je verzoek niet aan ons gericht was, kan dit ook betekenen dat we je gegevens doorsturen naar een ander bedrijf binnen onze bedrijvengroep waar je vraag ook echt aan gericht was. Hiervoor beschouwen we in het algemeen de samen met je verzoek doorgegeven gegevens als één geheel, dat we ook in zijn geheel zullen gebruiken en/of doorgeven.

De gegevens worden doorgaans verzameld op grond van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6(1) f) AVG, op grond waarvan we onze klanten en zakenpartners een eenvoudige en gemakkelijke mogelijkheid willen aanbieden om contact met ons op te nemen via een dergelijk contactformulier. Afhankelijk van het gedane verzoek volgt verdere gegevensverwerking op basis van andere wettelijke gronden. Als je verzoek bijvoorbeeld te maken heeft met het sluiten van een contract, dan zullen we je gegevens gebruiken in overeenstemming met Art. 6(1) b) AVG. Als je gebruik wilt maken van je rechten als betrokkene, dan zullen we je gegevens gebruiken op grond van Art. 6(1) c) AVG. Afhankelijk van welke genoemde opties van toepassing zijn, zullen we de gegevens bewaren nadat het doel bereikt is. Vragen waarvoor geen bewaarplicht geldt zullen drie maanden na verwerking worden verwijderd. We kunnen op grond van handels-, belasting- of andere wetgeving verplicht zijn om enige of alle hierboven genoemde gegevens gedurende de in dergelijke wetten vermelde periode te bewaren.

d. Cookies

Zoals alle andere websites maakt ook onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van je computer worden opgeslagen en verschillende functies hebben en verwerkt kunnen worden voor verschillende doeleinden.

Er zijn in wezen twee opties voor hoe we cookies gebruiken. Ten eerste gebruiken we technisch noodzakelijke cookies voor het laten werken van onze website (zie boven bij onderdeel 1a). Ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6(1) f) AVG is hier het foutloos functioneren van onze website. Dit vormt de wettelijke grondslag voor het gebruik van deze technisch noodzakelijke cookies. Daarnaast zijn er ook cookies die niet technisch noodzakelijk zijn. Dergelijke cookies dienen andere doeleinden en verwerken gegevens over of van jou indien en voor zover je toestemming hiervoor gegeven hebt.

Hieronder geven we je meer informatie over de individuele categorieën van dergelijke cookies die toestemming behoeven. Jij beslist welke dit precies zijn en welke dienstverlener/partner deze aanbiedt en of je toestemming hiervoor wilt geven door je keuze te maken in onze </Privacy Manager>. We hebben je toestemming nodig voor een van de of alle volgende doeleinden om cookies te mogen opslaan die technisch niet noodzakelijk zijn:

1. Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen ons om de website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeeltes van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet correct functioneren.

2. Voorkeurscookies

Voorkeurscookies stellen een website in staat om informatie te onthouden die de manier waarop een website zich gedraagt of eruit ziet beïnvloedt, zoals bijvoorbeeld wat je voorkeurstaal is of in welke regio je woont. Voor het gebruik van dergelijke cookies wordt onze wettelijke grondslag gevormd door jouw toestemming in overeenstemming met Art. 6(1) a) AVG. Als je niet wilt dat wij gegevens in deze vorm over jou verzamelen of als je wilt dat we deze niet langer gebruiken, kun je je keuze op elk gewenst moment in de Cookie Tool aanpassen.

3. Statistische cookies

Statistische cookies helpen eigenaren van wesbites begrijpen hoe bezoekers met websites in interactie zijn door het in geanonimiseerde vorm verzamelen en rapporteren van de informatie. Voor het gebruik van dergelijke cookies wordt onze wettelijke grondslag gevormd door jouw toestemming in overeenstemming met Art. 6(1) a) AVG. Als je niet wilt dat wij gegevens in deze vorm over jou verzamelen of als je wilt dat we deze niet langer gebruiken, kun je je keuze op elk gewenst moment in de Cookie Tool aanpassen.

4. Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op websites te kunnen volgen. De bedoeling is om advertenties te tonen die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruikers, en die derhalve waardevol zijn voor uitgevers en adverterende derden. Voor het gebruik van dergelijke cookies wordt onze wettelijke grondslag gevormd door jouw toestemming in overeenstemming met Art. 6(1) a) AVG. Als je niet wilt dat wij gegevens in deze vorm over jou verzamelen of als je wilt dat we deze niet langer gebruiken, kun je je keuze op elk gewenst moment in de Cookie Tool aanpassen.

e. Advertenties met externe content (sociale netwerken, video's)

Regelmatig integreren wij ook content van derden in onze website, bijvoorbeeld van “sociale” netwerken als YouTube, Twitter of Instagram. Voor het embedden en tonen van deze content in de content van onze website is het technisch noodzakelijk om jouw IP-adres door te geven aan de exploitant van de betreffende dienst (meer informatie hierover vind je hieronder in onderdeel 3).

Bovendien kan het voorkomen (bijv. de "dubbelklik"-cookie in het geval van YouTube) dat deze externe content gebruik maakt van eigen technische volgtechnologieën waar wij geen zeggenschap over hebben en waarvoor we evenmin verantwoordelijk zijn, maar die noodzakelijkerwijs technisch verbonden zijn met de externe content.

Deze doorgifte van gegevens kan alleen plaatsvinden op basis van jouw toestemming in overeenstemming met Art. 6(1) a) AVG en enkel zolang jij je toestemming niet intrekt. Houd er rekening mee dat het geven van je toestemming met zich mee kan brengen dat er gegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EU (derde land) waar niet altijd een zelfde niveau van beveiliging van de gegevens kan worden gegarandeerd als in de EU.

Voor dit doel bewaren wij jouw toestemming voor het doorgeven van je IP-adres gedurende een periode van drie jaar in de vorm van een logvermelding in verband met onze verplichting om ondersteunende documentatie te kunnen overleggen in overeenstemming met Art. 7(1) AVG.  

f. Sociale plug-ins

Op onze webpagina maken wij gebruik van zogenaamde sociale plug-ins die het mogelijk maken om onze pagina-content op jouw respectieve sociale mediaprofiel te tonen.

Omdat in dit geval er altijd gegevens door ons naar het relevante netwerk gezonden dienen te worden, hebben we je afzonderlijke toestemming hiervoor nodig. Hiervoor maken wij gebruik van de zogenaamde tweekliksoplossing op onze website. Dit betekent dat je eerst de sociale media-deelknop moet activeren door hierop te klikken.

Wanneer je de knop activeert, wordt je IP-adres naar het "sociale" netwerk doorgezonden op basis van je toestemming in overeenstemming met Art. 6(1) a) AVG om deze functionaliteit mogelijk te maken, en kun je daarna de content delen binnen de reikwijdte van het account dat je daar aanhoudt. Wij raden je aan om de privacyverklaring van het betreffende netwerk te lezen om te weten te komen hoe je gegevens daar gebruikt worden.

Houd er rekening mee dat deze doorgifte binnen het verantwoordelijkheidsgebied van het "sociale" netwerk betekent dat we geen zeggenschap hebben over noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de gegevensverwerking die daar plaatsvindt. Een doorgifte naar landen buiten de EU (derde land) waar niet altijd hetzelfde niveau van beveiliging verzekerd is, maakt ook deel uit van deze gegevensdoorgifte.

Voor dit doel bewaren wij jouw toestemming voor het doorgeven van je IP-adres gedurende een periode van drie jaar in de vorm van een logvermelding in verband met onze verplichting om ondersteunende documentatie te kunnen overleggen in overeenstemming met Art. 7(1) AVG.

2. Welke (categorieën van) persoonsgegevens van jou gebruiken wij?

Wij gebruiken, afhankelijk van je gebruik van de website, de onderstaande categorieën van persoonsgegevens.

a. Webgegevens

Webgegevens zijn gegevens die gegenereerd worden tijdens en door het gebruik van onze webaanbiedingen of die voor dit doel gebruikt moeten worden. Dit betekent dat dit uitsluitend die gegevens zijn die technisch noodzakelijk zijn voor de verstrekking van de website.

Concreet worden de volgende gegevens gebruikt als webgegevens:

- IP-adres

- Systeemgegevens (besturingssysteem, schermresolutie, browserversies, taalinstellingen, tijdsinstellingen, oplaadstatus van de batterij, eindapparaat enz.)

- (Sub)-pagina ophalen

b. Nieuwsbrief

Voor het verstrekken van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van je contactgegevens (naam en e-mailadres) die je ingevoerd hebt toen je je op de nieuwsbrief abonneerde of toen je het product of de dienst kocht.

Als er betaald moet worden voor de nieuwsbrief zullen we voor de duur van het abonnement gebruik maken van je facturatiegegevens zoals rekeningnummer, aantal gestuurde nieuwsbrieven, aan- en afmelding en kortingen op andere producten, indien van toepassing.

c. Contact

Voor het verwerken van contactverzoeken maken we altijd gebruik van:

- Voor- en achternaam van de afzender

- Door de afzender opgegeven contactkanalen (e-mail, telefoon, adres)

- Technische gegevens (wanneer werd het contactverzoek gestuurd, vanaf welk IP-adres, naar welk bedrijf, was de doorzending wel of niet succesvol)

Daarnaast gebruiken we alle contentgegevens en informatie die betrekking hebben op het verzoek; welke gegevens en informatie gebruikt worden, bepaalt de betrokkene met zijn/haar verzoek. Afhankelijk van het verzoek kan het zijn dat we ook aanvullende gegevens opslaan zoals de gegevens die we verzameld hebben in verband met een verloting of het sluiten van een contract.

d. Integratie van externe content

Vanuit technisch oogpunt is je IP-adres nodig voor de integratie van externe content. Deze content kan namelijk alleen maar verstrekt worden als dit adres aan de externe partij wordt doorgegeven.

Als je toestemming hiervoor gegeven hebt als hierboven beschreven in onderdeel 1 e tot en met g, is het voorts mogelijk dat de externe content ook gebruik maakt van eigen onafhankelijke technologieën waar wij geen zeggenschap over hebben. In dat geval kunnen vooral unieke identificatiegegevens (bijv. cookie-ID's) van of over jou opgeslagen en verwerkt worden, waardoor de derde de mogelijkheid heeft om aanvullend gegevens te verwerken. Deze verwerking valt buiten onze controle en wij aanvaarden daarom ook geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

3. Wie ontvangt mijn gegevens?

Bij de hierboven beschreven gegevensverwerkingen maken wij regelmatig gebruik van dienstverleners. Door middel van contracten eisen wij van deze dienstverleners dat zij de gegevens uitsluitend in opdracht van ons en op de door ons bepaalde manier verwerken. Als de betrokkenheid van dergelijke dienstverleners ertoe leidt dat er gegevens buiten de EU worden doorgegeven, zullen we er ook voor zorgen dat een passend niveau van gegevensbescherming verzekerd is op de plaats van de ontvanger van de gegevens. Je hebt het recht om een kopie te ontvangen van de gebruikte garanties, die normaliter de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen (verwerkingsverantwoordelijke ten opzichte van verwerker) zijn en, waar nodig, daarnaast verdere maatregelen ter waarborging van de nakoming van het contract.

4. Rechten van betrokkenen

Met betrekking tot de hierboven beschreven verwerkingsactiviteiten heb je in het algemeen aanspraak op alle rechten van betrokkenen op grond van de AVG (Art. 15 tot en met 22).

Dit betekent dat je kunt verzoeken om een bevestiging van welke persoonsgegevens wij van jou verwerken (Art. 15), met inbegrip van informatie over of je gegevens verwerkt worden in de vorm van geautomatiseerde besluitvorming en wanneer dit het geval is, met behulp van welke methode en of je een recht hebt om bezwaar hiertegen te maken (Art. 22). Als jouw door ons bewaarde persoonsgegevens vals, onjuist of niet langer actueel zijn, heb je het recht om te verzoeken om een correctie (Art. 16). Als de gegevens niet meer nodig zouden moeten zijn voor bovengenoemde doeleinden, dan heb je recht om te verzoeken om verwijdering hiervan (Art. 17). Als aan de wettelijke voorwaarden hiervoor voldaan is, heb je ook het recht om een beperking van de verwerking te eisen (Art. 18). Bovendien heb je, als aan de wettelijke voorwaarden hiervoor voldaan is, het recht om je gegevens in een machineleesbare vorm te ontvangen (Art. 20). Als je een recht van een betrokkene uitoefent, zijn wij verplicht om de betreffende instellingen waaraan wij de gegevens hebben doorgegeven hierover te informeren (Art. 19).

Het is in ons belang om gegevens zo transparant mogelijk te verwerken en vanzelfsprekend ook op een manier die toegestaan is. Daarom zijn wij natuurlijk bereikbaar voor jou als je vragen of klachten hebt over hoe wij met jouw gegevens omgaan. Los daarvan heb je echter ook het recht om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit en daar een klacht in te dienen.

5. Wie zijn wij (verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens)?

De verantwoordelijke verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft regelgeving op het gebied van gegevensbescherming voor de hierin beschreven gegevensverwerkingsactiviteiten is: we are era GmbH, Kalckreuthstrasse 1-2, 10777 Berlijn, Duitsland; datenschutz@weareera.com. Als je meer informatie nodig hebt over de verwerking van jouw gegevens of je rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kun je daarom te allen tijde contact met ons opnemen. Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming rechtstreeks op bovenstaand adres bereiken, met de toevoeging "Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming" en met een verwijzing naar deze website in je bericht.