Like our social media channels
Scroll down
Arkiv
tillbaka till alla nyheter

We Are Era lanserar en “Social Intelligence Hub” för datadrivna Influencer Marketing-köp

August 25, 2022

Corporate

We Are Era, Europas ledande influencer marketing-nätverk, utökar sin produktportfölj. Lanseringen av den nya satsningen 'Social Intelligence Hub' möjliggör för annonsörer att få ta del av datadrivna insikter på en ännu djupare nivå än endast demografiska mätdata när det kommer till Influencer Marketing. Produkten är noga framtagen med We Are Eras ägare RTL Group och spänner sig över hela Europa.

We Are Eras nya produkt Social Intelligence Hub bygger på flertalet tjänster där en av dem, Influencer Validation Tool, hjälper annonsörer att validera kreatörer. Denna bygger på värderingsdrivna data som går utanför demografiska mätpunkter såsom ålder och kön. Tjänsten och dess uppbyggnad leder till en ännu mer träffsäker validering för annonsörer när de ska investera i Influencer Marketing. Annonsörer som tävlar om konsumenters uppmärksamhet behöver en alltmer detaljerad förståelse för sina målgrupper, snarare än demografi som en av få mätpunkter. Viktigare än någonsin är det att ha en förståelse för hur en influencer upplevs i sociala medier; att på så sätt öka valideringen influencer och annonsör emellan samt få det skalbart.

Influencer Marketing är trots sin storhet och snabba framfart fortfarande en ganska ny marknadsföringsmetod. Datan hittills har dock inte alltid varit tillräckligt insiktsfull, varför det nya verktyget Influencer Validation Tool bidrar till ytterligare ett lager utöver till exempel demografi och räckvidd. USPen är förflyttningen från datainsikter till värderingsdriven sådan, och att kunna kartlägga personlighet samt tone of voice. Datainsamlingen kommer dessutom att vara applicerbar på målgrupp, annonsör och influencer - något som möjliggör en djupare förståelse i alla led.

– Under året har vi investerat och satsat stort på data- och techlösningar. Resultatet är lanseringen av vår Social Intelligence Hub, framtagen med våra ägare RTL Group och som sträcker sig över hela Europa. Med tjänsten kan vi erbjuda smartare och ännu mer insiktsfulla Influencer Marketing-köp till våra annonsörer, baserat på enorma mängder data vi nu har tillgång till. Vi ser det som ett nästa steg inom Influencer Marketing. Eftersom relevans alltid är subjektiv och till stor del definieras av vår egen livsstil, har de traditionella sätten som används för att identifiera målgrupper, såsom demografi, sina begränsningar. Därför bygger en effektiv validering snarare på gemensamma värdesystem och attityder än på var individerna bor, deras kön eller ålder, säger Marcus Klamming, Chief Executive Officer på We Are Era i Norden och fortsätter:

– Med vår nya hub, som täcker alla sociala medier och nätverk, skapar vi tillsammans med våra annonsörer grunden för en viktig, djupgående förståelse för målgrupper och omvandlar insikter till relevans. Insikterna som hämtas från våra dataanalyser kommer att ge alla annonsörer en bättre grund för beslutsfattande, vilket innebär större säkerhet i deras kampanjplanering. Ett viktigt nästa steg för industrin och det känns fantastiskt kul att Social Intelligence Hub är ett första steg i vår framtida satsning.

Valideringsverktyget har redan använts i pågående kampanjer, bland annat av BookBeat som gjort ett samarbete med Therése Lindgren genom We Are Era och som kunnat hjälpa till med träffsäker validering samt kvalitetsstämpling av kampanjen.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med We Are Era där vi har fått möjligheten att prova ett helt nytt och spännande verktyg för att matcha och validera influencers med vårt varumärke. Framförallt underlättar verktyget i att snabbt få en mer holistisk uppfattning om specifika profilers egenskaper och tonalitet när vi planerar kampanjer, men det har också bidragit till en ökad förståelse för framgångsfaktorerna i våra tidigare influencersamarbeten, säger Celine Borgstav, Marketing Coordinator Sweden på BookBeat.

Dela med dig

Har du någon i åtanke som kan ha nytta av denna information? Dela gärna nyheterna.

tillbaka till alla nyheter
Johanna Alfredsson ny Head of HR på We Are Era i Norden

September 24, 2021